Proti kliešťovej encefalitíde nemáme liek

Najlepšie je ochoreniu predchádzať

Kliešťová encefalitída je závažné vírusové ochorenie mozgu, miechy alebo mozgových obalov. Človek sa ním môže nakaziť po prisatí kliešťom, konzumácii nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z nakazených zvierat, alebo infikovanou krvnou transfúziou.

Vírus sa po vniknutí do ľudského organizmu začne rozmnožovať a rozširuje sa do lymfatických uzlín. Lymfatickými cestami sa ďalej dostáva do rôznych orgánov, predovšetkým však mieri do centrálneho nervového systému.

Tam môže spôsobiť zápal mozgových blán alebo zápal mozgu, ktorého sprievodným javom je aj opuch spôsobujúci tlak na mozog a nervové tkanivo. Tlak môže zhoršiť alebo natrvalo poškodiť funkciu nervov a centrálneho nervového systému.

Viac o kliešťovej encefalitíde

 

„Priebeh kliešťovej encefalitídy je zradný. Prvotné prejavy samy od seba ustúpia. Po bezpríznakovom období však nastupujú štyridsaťstupňové horúčky, silné bolesti hlavy, zvracanie, stuhnutie šije a ďalšie príznaky zápalu mozgu, mozgových blán a niekedy aj miechy. Účinný liek stále nemáme, zotavovanie je dlhé a nepríjemné. Preto je najlepšie chorobe predchádzať.“

Prof. MUDr. Anna Strehárová, CSc.
prednostka Infekčnej kliniky, Fakultná nemocnica v Trnave

Viac o ochorení

Kde žijú kliešte

Kliešte sú rozšírené v celej Európe a s nimi sa do krajín rozširuje aj vírus kliešťovej encefalitídy. V súčasnosti je rozšírený najmenej v 27 krajinách Európy. Najkritickejšia situácia je v Česku, Litve, Lotyšsku a Slovinsku, kde sa ročne objaví 5 – 10 prípadov ochorenia na 100 tisíc ľudí. Tesne za nimi sa nachádza Estónsko, Slovensko, Švédsko a Švajčiarsko. V Rakúsku, Bielorusku, Fínsku, Maďarsku a Poľsku je výskyt zo spomenutých krajín síce najnižší, rozhodne však nie je zanedbateľný.

Riziko nezaočkovaného cestujúceho, ktorý strávi v endemických oblastiach Rakúska 4 týždne, je 1 k 10 000. Pre porovnanie rovnaké riziko predstavuje pre cestovateľov do Indie brušný týfus.

Ich prirodzeným prostredím sú zmiešané lesy do výšky približne 800 až 1000 metrov nad morom. Obľubujú vlhké prostredie a najčastejšie sa vyskytujú v tráve a v nízkom poraste na kraji lesov, na čistinách, pri vodných tokoch a pozdĺž lesných chodníkov. V posledných rokoch sa v dôsledku oteplenia presúvajú aj do vyšších nadmorských polôh.

Nie každý kliešť je infikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy a nie každý má v sebe baktériu spôsobujúcu lymskú boreliózu. Keďže však nevieme rozlíšiť, ktorý jedinec je a ktorý nie je infekčný, oplatí sa chrániť pred všetkými.

 

Za ostatných 20 rokov počet ochorení na kliešťovú encefalitídu vzrastá takmer vo všetkých krajinách Európy vrátane tej našej. Slovensko zatiaľ nepatrí ku krajinám s vysokým rizikom ochorenia, ako je to napríklad v susednom Česku. Napriek tomu je dôležitá prevencia u ľudí žijúcich alebo cestujúcich do oblastí, kde sa ochorenie vyskytuje najviac. Na Slovensku ide najmä o oblasť povodia Váhu, ktorá sa šíri na sever krajiny. Objavujú sa aj nové oblasti výskytu ochorenia. Je dôležité myslieť na to, že Slovensko je známe prenosom kliešťovej encefalitídy prostredníctvom surového kozieho a ovčieho mlieka a výrobkov z nich.“

MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Oddelenie epidemiológie, RÚVZ Banská Bystrica

Viac o výskyte kliešťov

 

 

Výskyt kliešťovej encefalitídy

Výskyt na 100 000 obyvateľov podľa okresov za roky 2011 – 2014

 Zdroj: EPIS, ÚVZ SR

Viac o kliešťovej encefalitíde

 

Stiahnuť brožúru v PDF 

Ako sa chrániť

Po návrate zvonku je dôležité dôkladne sa prezrieť na celom tele. S ťažko viditeľnými miestami vám pomôžu príbuzní alebo kamaráti.

Ako sa chrániť

Ak nájdete kliešťa, treba ho správne vybrať. Kliešťa vyťahujte pomaly kývavým pohybom bez točenia. Nepožívajte mydlá ani oleje.

Ako vybrať kliešťa

Keďže pred uhryznutím kliešťa sa nedá chrániť stopercentne, najúčinnejším spôsobom ochrany pred kliešťovou encefalitídou je očkovanie.

Ochrana očkovaním